Nisan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

Firmamız, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

İş Yeri Hekiminin Sorumlulukları;

  • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık,
  • İşe giriş ve işe dönüş muayeneleri ve raporları,
  • Periyodik sağlık kontrolleri,
  • Yasal mevzuat takibi ve bilgilendirme,
  • İş kazası ve meslek hastalıklarının raporlanması ve arşivlenmesi,
  • Çalışma ortamı gözetimi,
  • İş sağlığı ve güvenliği yıllık çalışma programı hazırlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi.

Kimler İş Yeri Hekimi Bulundurmak Zorundadır;

22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan, çok tehlikeli ve tehlikeli tüm iş yerleri ve devamlı olarak, " en az 50 işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerleri " iş yeri hekimi bulundurmak zorundadır.